اطلاعیه شماره 10 - پروژه مروارید 1 (وصل شدن انشعاب آب)

اطلاعیه شماره 10 - پروژه مروارید 1 (وصل شدن انشعاب آب)

بسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترم میرساند، با توجه به اجرای خیابان و جدول کشی و پیگیری این شرکت در تاریخ 98/08/06 انشعاب آب

پروژه مروارید بلوک E6 وصل گردید.