خ ملاصدرا - خ شیخ بهایی ، ک برنا ، پ 1 ، ط 5 ، واحد 20