اطلاعیه پروژه نامی اریکه 3

اطلاعیه پروژه نامی اریکه 3


بسمه تعالی

 

ضمن عرض پوزش، به اطلاع متقاضیان محترم پروژه نامی اریکه می‌رساند:

 

با عنایت به ابطال مزایده اولیه و تجدید مزایده توسط فروشنده زمین (علی رغم واریز

 

مبالغ اولیه توسط این شرکت) جدول اقساط قبلی ملغی و متعاقبا جدول اقساط جدید

 

اعلام خواهد شد.

 

ضمنا اولویت متقاضیانی که نسبت به واریز مبلغ اولیه اقدام نموده‌اند محفوظ است.