اطلاعیه شماره 4 - پروژه مروارید 2

اطلاعیه شماره 4 - پروژه مروارید 2

قابل توجه اعضای محترم پروژه مروارید 2

بدینوسیله جدول اقساط سال 98 به شرح ذیل خدمتتان به اطلاع میرساند، خواهشمند است نسبت به تحویل  4 فقره چک اقساط در روزهای مشخص شده اقدام نمایید.


 شایان ذکر است در صورت پرداخت قسط قبل از سر رسید، امتیاز مثبت محاسبه میگردد.

متراژ

مبلغ (ریال) در تاریخ 98/03/25

مبلغ (ریال) در تاریخ 98/06/25

مبلغ (ریال) در تاریخ 98/09/25

مبلغ (ریال) در تاریخ 98/12/15

تاریخ حضور در دفتر شرکت جهت تحویل چک ها

155

340.000.000

340.000.000

340.000.000

340.000.000

شنبه 98/02/07

 و

 یکشنبه 98/02/08

145

320.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

دوشنبه 98/02/09

125

280.000.000

280.000.000

280.000.000

280.000.000

سه شنبه 98/02/10

 

لازم به توضیح می‌باشد در صورت تمایل، این شرکت آمادگی دریافت چک ها قبل از تاریخ های مشخص شده را دارد.