اطلاعیه پروژه 3 (میلان) اقساط ساخت میلان

اطلاعیه پروژه 3 (میلان) اقساط ساخت میلان

اطلاعیه شماره 3 پروژه 3 (میلان)

با سلام و احترام خدمت اعضای محترم پروژه 3 (میلان)،  به اطلاع میرساند در خصوص تحویل قراردادهای ساخت پروژه با توجه به نهایی شدن قرارداد ساخت ، اعضا محترم نسبت به حضور در محل پروژه به آدرس اتوبان خرازی غرب بلوار شهید اردستانی شهرک دانشگاه شریف خیابان تهران انتهای خیابان فرهنگ پروژه 3 (میلان) ، مطابق جدول ذیل اقدام نمایند. خواهشمند با توجه به شیوع ویروس کرونا حتما در ساعت و تاریخ اعلام شده و با رعایت پروتکل های بهداشتی  و با استفاده از دستکش و ماسک حضور بهم رسانید.

 جدول اقساط ساخت پروژه 3 (میلان) در سال 1399
 متراژ واحد ها و شرح چک ها  137.5  173.5  177  تاریخ سر رسید
قسط اول (ریال)  445.000.000 565.000.000   575.000.000 99/09/25 
قسط دوم (ریال) 445.000.000  565.000.000  575.000.000  99/12/15 
چک ضمانت (ریال) 10.725.000.000   13.533.000.000  13.806.000.000 بدون تاریخ 

 

اعضای محترم طبق نمونه چک های مشخص شده ذیل، چک ها را نوشته و همراه خود در روز تعیین شده بیاورند 

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا در ساعات مقرر حضور بهم رسانید 

نام نام خانوادگی تاریخ حضور ساعت حضور
هادی یاوری 99/05/04 9
معصومه پارسا نسبت 99/05/04 9/20
برات شیخ زاده نیری 99/05/04 9/40
اشرف عروجی 99/05/04 10
شهلا لطفی 99/05/04 10/20
حسین هادیانی 99/05/04 10/40
محسن بخشنده ملایری 99/05/04 11
یداله خوشبخت 99/05/04 11/20
سیدهادی میرحیدری درگاهی 99/05/04 11/40
فریبا روان 99/05/04 12
هومن کریمی 99/05/04 14
مریم پوری رحیم 99/05/04 14/20
محمد سعیدی 99/05/04 14/40
زهرا سلطانی گرد فرامرزی 99/05/04 15
محمد کاظم بیرانوند 99/05/05 9
اعظم السادات سلیمانی 99/05/05 9/20
محمد بنایی فر 99/05/05 9/40
مهدی احمدی دانش آشتیانی 99/05/05 10
مریم مرادخانی 99/05/05 10/20
مریم غفوری شهمیرزادی 99/05/05 10/40
زینب کمره 99/05/05 11
مسعود علیزاده 99/05/05 11/20
ایمان شیخ زاده نیری 99/05/05 11/40
پرویز فروغی 99/05/05 12
سیدمحمد عابدی 99/05/05 14
ایمان شهرام 99/05/05 14/20
طاهره حجتی مقدم 99/05/05 14/40
مهران خاکسار 99/05/05 15
محمدمهدی رحیمی 99/05/06 9
علیرضا بنایی فر 99/05/06 9/20
مسعود شیخ 99/05/06 9/40
محمد سلیمانی 99/05/06 10
عمیدالدین خطیبی عقدا 99/05/06 10/20
سعیدرضا نقیبی محمودآبادی 99/05/06 10/40
حمیدرضا نقیبی محمودآبادی 99/05/06 11
عصمت مزیدی شرف آبادی 99/05/06 11/20
محمد حسین معافی 99/05/06 11/40
محمدحسن پیمان فر 99/05/06 12
حمید خلیلی 99/05/06 14
فاطمه السادات مهدیزاده گزوئی 99/05/06 14/20
سید حسین سوا 99/05/06 14/40
راضیه داودی 99/05/06 15
خلف مالکی 99/05/07 9
سلمان مالکی 99/05/07 9/20
احسان محمدی 99/05/07 10
حسن شجاع 99/05/07 10/40
محمدعلی حقیقی 99/05/07 11
بدرالسادات حسینی 99/05/07 11/20
محمدعلی توکلی 99/05/07 11/40
علی جوشقانی 99/05/07 12
سیدجمال موسوی 99/05/07 14
سمانه ذاکرین 99/05/07 14/20
ایمان شیخ زاده نیری 99/05/07 14/40
مرضیه اصفهانی 99/05/07 15
آذین ترابی 99/05/08 9
حبیب اله جعفری 99/05/08 9/20
محمود عسگریه 99/05/08 9/40
سعید جعفری 99/05/08 10
محمود جعفری نجف آبادی 99/05/08 10/20
سیده صفیه صهری 99/05/08 10/40
نسیم عزتی 99/05/08 11
خلف مالکی 99/05/08 11/20
جواد حاتمی 99/05/08 11/40
آزاده جعفری فارفار 99/05/08 14
خسرو اماقلی 99/05/08 14/20
مسعود گورانی 99/05/08 14/40
رسول اسمی یام 99/05/08 15
عبداله محمودی 99/05/09 9
عبدالعلی سقلاطون 99/05/09 9/20
محسن مرادی 99/05/09 9/40
مهدی پیرهادی 99/05/09 10
امین عطایی 99/05/09 10/20
محمدجواد رشیدی 99/05/09 10/40
زهرا خسروبگی 99/05/09 11
نیما درودی 99/05/09 11/20
معصومه ابراهیمی 99/05/09 11/40
شکوفه محبی 99/05/09 12
مهدی ضیائی 99/05/09 14
میلاد صادقی 99/05/09 14/20
مهران خاکسار 99/05/09 14/40
مریم کشاورز 99/05/09 15
مرضیه نکوئی 99/05/11 9
مسعود شیخ 99/05/11 9/20
رضا مولایی راد 99/05/11 9/40
محمد جلیلی فر 99/05/11 10
میلاد شیخ فخرالدینی 99/05/11 10/20
معصومه کیا 99/05/11 10/40
جمشید مالکی 99/05/11 11
محسن بنایی فر 99/05/11 11/20
علی اکبر اکرامی 99/05/11 11/40
ناهید نجفیان 99/05/11 12
محمد نورایی 99/05/11 14
مصطفی بصیرت پور 99/05/11 14/20
زهرا شفیعی علویجه 99/05/11 14/40
حسن ابراهیمی جرجانی 99/05/11 15
ابراهیم اسمی یام 99/05/12 9
علیرضا ایزددوست 99/05/12 9/20
سیده مریم فاطمی 99/05/12 11/20
محسن عروجی 99/05/12 11/40
محمدحسین محمودآبادی بز چلوئی 99/05/12 12
هادی یوسفی تربتی 99/05/12 14
روناک سبزی شیزری 99/05/12 14/20
سعید بهاری 99/05/12 14/40
احسان شیخ زاده نیری 99/05/12 15
بهرام مرادی 99/05/13 9
سعید کریم زاده 99/05/13 9/20
کبری رنجبر 99/05/13 9/40
فرحناز جودی 99/05/13 10
امیر حسینی 99/05/13 10/20
عبداله عربلو 99/05/13 10/40
اسماعیل پناهی ینگی آباد 99/05/13 11
مهرداد شهرآبادی 99/05/13 11/20
فائزه چاوشی 99/05/13 11/40
محسن حیدری 99/05/13 12
فرهاد ملیک زاده 99/05/13 14
حمیدرضا اسکندریون 99/05/13 14/20
زینب متین فرد 99/05/13 14/40
فاطمه علی بخشی 99/05/13 15
محمدرضا عباسی کلیبی 99/05/14 9
سیدعلی اکبر غلامی 99/05/14 9/20
محسن کورانی 99/05/14 9/40
محمد قائدی 99/05/14 10
راحله هنری شریف 99/05/14 10/20
پرویز علمی 99/05/14 10/40
هاجر اسماعیل زاده 99/05/14 11
حسین یوسفیان 99/05/14 11/20
زهره نصیر دهقان 99/05/14 11/40
سعید فتحی 99/05/14 12
محمد رضا توکلی زاده 99/05/14 14
پوریا ثمره جمال پور 99/05/14 14/20
مجتبی شهریان 99/05/14 14/40
عزت اله فروغی 99/05/14 15
مجتبی پایدار فرد 99/05/15 9
علی هاشم افراسیابی 99/05/15 9/20
لیدا رازی 99/05/15 9/40
زینب کمره 99/05/15 10
مهناز آقا محمد دباغ 99/05/15 10/20
امید عرب لو 99/05/15 11/20
محسن ردانی پور 99/05/15 11/40
مازیار جامبر 99/05/15 12
سعید اکبری تبار 99/05/15 14
علی مهرآور 99/05/15 14/20
رضا - محبوبه رهاوی - ابریشم کار 99/05/15 14/40
سیدضیا بنی فاطمه 99/05/15 15
محبوبه نظری 99/05/16 9
مجید سبزی شیزری 99/05/16 9/20
حسینعلی محمدی 99/05/16 9/40
زهرا کارگر اسفندآبادی 99/05/16 10
فاطمه قاسمی 99/05/16 10/20
اکبر محمدی 99/05/16 11/20
مهدی صالحون تهرانی 99/05/16 11/40
حمید امانی اصل 99/05/16 12
محمود عسگریه 99/05/16 14
یسنا چناری 99/05/16 14/20
مهدی جعفری اوزمچلویی 99/05/16 14/40
رضا محمدی 99/05/16 15