اطلاعیه پروژه مروارید 2 (اقساط سال 1399)

اطلاعیه پروژه مروارید 2 (اقساط سال 1399)

بسمه تعالی

اعضای محترم پروژه مروارید 2

با سلام و احترام

به اطلاع میرساند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود کشور متاثر از شیوع ویروس کرونا، شرکت نامی اریکه علی رغم نرخ تورم 41.2 درصد بانک مرکزی و نرخ تورم 20 درصد علی الحساب موجود در قرارداد فی مابین، اقساط ذیل را با افزایش 10 درصد نسبت به اقساط سال 98 تنظیم نموده است.

بدیهیست تعدیل اقساط به شیوه فوق موجب بازنگری در جدول پیشرفت فیزیکی قراداد می‌گردد.

 

اقساط سال 1399 به شرح جدول ذیل اعلام میگردد:

 

اقساط سال 1399 پروژه مروارید 2

سررسید اقساط

155

145

125

99/03/25

375,000,000

355,000,000

310,000,000

99/06/25

375,000,000

355,000,000

310,000,000

99/09/25

375,000,000

355,000,000

310,000,000

99/12/15

375,000,000

355,000,000

310,000,000

در وجه شرکت نامی اریکه پارسیان واریز به حساب 1-11855081-31-1814

 

لازم به ذکر است مطابق نمونه های زیر چک ها قبلا تکمیل گردد 

طبق جدول ذیل در ساعات مقرر در دفتر شرکت حضور بهم رسانید :

 

متراژ

نام

نام خانوادگی

تاریخ مراجعه

ساعت مراجعه

125

فریده

صمدی

99/02/21

8:00

125

جواد

فندرسکی

99/02/21

8:15

125

داریوش

نظربیگی

99/02/21

8:30

125

امیر محسن

افسری

99/02/21

8:45

125

محسن

باجلان

99/02/21

9:00

125

ندا

پیرحاجاتی

99/02/21

09:15

125

فاطمه

سرکرده

99/02/21

9:30

125

حجت اله

جلالوند

99/02/21

9:45

125

مرتضی

دانیاری

99/02/21

10:00

125

عبدالرضا

دلاوری

99/02/21

10:15

125

لیلا

منتجبی

99/02/21

10:30

125

حسینعلی

براری

99/02/21

10:45

125

حوریه

محمودوندیام

99/02/21

11:00

125

فاطمه

جمالی دولت آبادی

99/02/21

11:15

125

ابوالفضل

شهنازآذردانالو

99/02/21

11:30

125

لیلا

محمودی

99/02/21

11:45

125

عباس

شکرپور

99/02/21

12:00

125

صدیقه

فرجی

99/02/21

12:15

125

مهناز

حجازی

99/02/21

12:30

125

ابوالفضل

ریاض الحسینی

99/02/21

12:45

125

عباس

مامی

99/02/21

13:00

125

محمد حسن

احمدی

99/02/22

8:00

125

سعید

امکانی

99/02/22

8:15

125

حسین

فضلی آق قلعه

99/02/22

8:30

125

پروین

رحمانیان

99/02/22

8:45

125

سمیه

صحرائیان

99/02/22

9:00

125

مهدی

خرم پور

99/02/22

09:15

125

محمد

رخشان

99/02/22

9:30

125

سید علی اکبر

میری ایوری

99/02/22

9:45

125

دوستعلی

آزوغ

99/02/22

10:00

125

حمید

موید زاده

99/02/22

10:15

125

ابوالفضل

خانی جزنی

99/02/22

10:30

125

خدیجه

اسماعیلی

99/02/22

10:45

125

کریم

هاشمی

99/02/22

11:00

125

حسین

باقری

99/02/22

11:15

125

پیمان

واحد شیرتری

99/02/22

11:30

125

غلامرضا

سیفی

99/02/22

11:45

125

اکبر

خوئی

99/02/22

12:00

125

محبوبه

قربانی نهوجی

99/02/22

12:15

125

محمود

علیان

99/02/22

12:30

125

سعید

محمدی

99/02/22

12:45

125

محمد

عبدالملکی

99/02/22

13:00

125

شاهین

صابونچی

99/02/23

8:00

125

زهرا

پورابراهیمی

99/02/23

8:15

125

فاطمه

فاضلی شورکی

99/02/23

8:30

125

محمود

حسینی

99/02/23

8:45

125

زهرا

رستگارفر

99/02/23

9:00

125

داود

صباغی

99/02/23

9:30

125

محمدرضا

خرمی

99/02/23

9:45

125

سعید

نجفی

99/02/23

10:00

145

اکبر

قاسمی

99/02/23

10:30

145

محمدرضا

خدابخشی

99/02/23

10:45

145

داریوش

ستاری

99/02/23

11:00

145

سیروس

پیکار

99/02/23

11:15

145

اکرم

رستمی

99/02/23

11:30

145

سهیلا

سواعدی

99/02/23

11:45

145

سمیه

شیبانی

99/02/23

12:00

145

محمد حسین

باشی مهریزی

99/02/23

12:15

145

عباس

مستقیمی نژاد

99/02/23

12:30

145

یداله

پورقلی صوفی

99/02/23

12:45

145

محمد علی

اقبالی زارچ

99/02/23

13:00

145

احمد

اقبالی زارچ

99/02/24

8:00

145

امیر

کریمی

99/02/24

8:15

145

حمیدرضا

زارع رحیمی آبادی

99/02/24

8:30

145

محبوبه

رضایی

99/02/24

8:45

145

منوچهر

کرمی محمدی

99/02/24

9:00

145

بهناز

بخشی

99/02/24

09:15

145

سحر

امانی

99/02/24

9:30

145

حسن

رحیمی

99/02/24

9:45

145

فیروزه

مقدم میرشکاری

99/02/24

10:00

145

محمدجواد

رشیدی

99/02/24

10:30

145

محمد مهدی

رحیمی

99/02/24

10:45

145

علی اکبر

عطایی

99/02/24

11:00

145

رسول

ملارمضانی

99/02/24

11:15

145

محبوبه

ملارمضانی

99/02/24

11:30

145

محمد

شریفی هماباد

99/02/24

11:45

145

زهرا خانم

میرافضلی

99/02/24

12:00

145

احمد

احمدی

99/02/24

12:15

145

بلیندا

گوستا

99/02/24

12:45

145

امیرحسین

عزیزگل

99/02/24

13:00

145

رضا

مهربان خوشگو

99/02/25

8:00

145

حیدر

عبدالهی

99/02/25

8:15

145

محمدعلی

بخشی

99/02/25

8:30

145

کمیل

حیدری

99/02/25

8:45

145

حیدر

عبدالهی

99/02/25

9:00

145

حیدر

عبدالهی

99/02/25

09:15

145

عزت اله

فروغی

99/02/25

9:30

145

عزت اله

فروغی

99/02/25

9:45

145

زهرا

فرزاد تبار

99/02/25

10:00

145

نادر

دری جانی

99/02/25

10:15

145

سید نصراله

موسوی

99/02/25

10:30

145

علی

یاوری

99/02/25

10:45

145

سید حسین

موسوی

99/02/25

11:00

145

مجتبی

مقصودی

99/02/25

11:15

145

حسن

فدائیان راد

99/02/25

11:30

145

سلطانعلی

بهمنی

99/02/25

11:45

145

عبدالرضا

قطرانی نژاد

99/02/25

12:00

145

جمال

اخوان مقدم

99/02/25

12:15

155

ندا

اقبالی قهیازی

99/02/25

13:00

155

سیروس

ایرانی پور

99/02/27

8:00

155

اسداله

حسین پور شهریاری

99/02/27

8:15

155

محمود

کاویانی راد

99/02/27

8:30

155

میرمهدی

داوردان

99/02/27

8:45

155

مرضیه

ملک محمدی

99/02/27

9:00

155

محمد هادی

باقرصادرنانی

99/02/27

09:15

155

ناصر

دهقان

99/02/27

9:30

155

طاهره

خردمند

99/02/27

9:45

155

طاهر

سقط فروش

99/02/27

10:00

155

طاهره

قشقاوی

99/02/27

10:15

155

سعیده

رحمانی

99/02/27

10:30

155

ندا

پیرحاجاتی

99/02/27

10:45

155

عباس

شکرپور

99/02/27

11:00

155

مهدی

دستی

99/02/27

11:15

155

فاطمه

جمالی نوبندگانی

99/02/27

11:30

155

علی رضا

احتشام فرد

99/02/27

11:45

155

حمیده

ابوئی مهریزی

99/02/27

12:00

155

عباس

فرجی

99/02/27

12:15

155

محمد

فرجی

99/02/27

12:30

155

داوود

فرجی

99/02/27

12:45

155

ابراهیم

جهانی

99/02/27

13:00

155

مهدی

ضیاء سیستانی

99/02/28

8:00

155

شهاب

اشتیاقی

99/02/28

8:15

155

فاضل

طالبی انبوهی

99/02/28

8:30

155

طه

خانی جزنی

99/02/28

8:45

155

سیده طیبه

وخشوزی

99/02/28

9:00

155

فاطمه

فتاحی

99/02/28

09:15

155

اکبر

محمدی

99/02/28

9:30

155

عباسعلی

حسین پور

99/02/28

9:45

155

محمد علی

عاشوری

99/02/28

10:00

155

ایرج

مولایی راد

99/02/28

10:15

155

محمد قلی

زارعی

99/02/28

10:30

155

علی

یزدانی کچوئی

99/02/28

10:45

155

زهره

سلمانی زاده

99/02/28

11:00

155

صغری

رضابخش

99/02/28

11:15

155

مجید

نصرتیان زواره

99/02/28

11:30

155

ضرغام

یادگاری

99/02/28

11:45

155

علی

حاجی بابائی

99/02/28

12:00

155

رضا

مدنی محمدی

99/02/28

12:15

155

محمد صادق

عرفانی

99/02/28

12:30

155

مهدی

بیطرفان

99/02/28

12:45

155

رومینا

رشید شمالی

99/02/28

13:00

155

پریوش

مصباح

99/02/29

8:00

155

علی اصغر

معصومی

99/02/29

8:15

155

شهین

سلطانیان

99/02/29

8:30

155

نورعلی

کاظمی راد

99/02/29

8:45

155

سید حسین

حسینی منش

99/02/29

9:00

155

حمید

عزیزمحمدی

99/02/29

09:15

155

پروین

احتشام زاده

99/02/29

9:30

155

سهراب

نجفی

99/02/29

9:45

155

لیلا

محمدی

99/02/29

10:00

155

پریسا

فراهانی

99/02/29

10:15

155

ساسان

چمنی

99/02/29

10:30

155

هدایت

جعفری کوچی

99/02/29

11:00

155

سید ربابه

سجادی

99/02/29

11:15

155

محمد

ملک محمدی

99/02/29

11:30

155

شهین

علوی

99/02/29

11:45

155

مرتضی

بهادری فر

99/02/29

12:00

155

سعید

عباس دشتی

99/02/29

12:15

155

معصومه

غرقی شفیعی

99/02/29

12:30

155

کمال الدین

محمدی

99/02/29

12:45

155

محمود

جعفربکلو

99/02/29

13:00

155

مهدی

رحیمی نصرآبادی

99/02/30

8:00

155

ابوالقاسم

فروتنی

99/02/30

8:15

155

علی

گودرزی

99/02/30

8:30

155

رسول

مقدم

99/02/30

8:45

155

مهشید - عبدالله

کاشانی - صادقی

99/02/30

9:00

155

علی

تقی پور

99/02/30

09:15

155

هاله

تقی پور

99/02/30

9:30

155

منصور

کماسی

99/02/30

9:45

155

حسینعلی

عرب سعیدی

99/02/30

10:00

155

شمسی

خزائی

99/02/30

10:15

155

صغری

خزائی

99/02/30

10:30

155

داود

قربانی

99/02/30

10:45

155

حمیدرضا

تقی پور

99/02/30

11:00

155

مجید

محمد جانی آهنگر

99/02/30

11:15

155

محمد

جوادی

99/02/30

11:30

155

علی

اعتبار

99/02/30

11:45

155

رحمت اله

محمدی

99/02/30

12:00

155

صفیه

خادم حسینی

99/02/30

12:15

155

سحر

جلیلی کهنه شهری

99/02/30

12:30

155

سیده کبری

حسینی

99/02/30

12:45

155

فاطمه

اصفهانی

99/02/30

13:00

155

حکیمه

اسماعیلی

99/02/31

8:00

155

خسرو

طهماسبی

99/02/31

8:15

155

فاروق

فقیه زاده

99/02/31

8:30

155

مجتبی

مصلح تهرانی

99/02/31

8:45

155

مصطفی

لطفی

99/02/31

9:00

155

نادر

حمزه لکی

99/02/31

09:15

155

نادر

حمزه لکی

99/02/31

9:30

155

رسول

داداشی

99/02/31

9:45

155

نسیم

عزتی بابی

99/02/31

10:00

155

نسرین

اصلانی

99/02/31

10:15

155

عباس

رومیانی خرم آباد

99/02/31

10:30

155

ابوالفضل

میرانی

99/02/31

10:45

155

سهراب

راستگو

99/02/31

11:00

155

بیانکا

گوستا

99/02/31

11:15

155

محمدرضا

حاجتی

99/02/31

11:30

155

ابوالفضل

میرانی

99/02/31

11:45

155

مجید

صلصالی

99/02/31

12:00

155

وحید

کمانی

99/02/31

12:15

155

مرتضی

آقا حسن کاشانی

99/02/31

12:30